• GRUDZIĄDZ • HISTORIA LOTNISKA I ZDJĘĆ LOTNICZYCH MIASTA • 1904-1945 •

02

Podczas przygotowywania mapy twierdzy Grudziądz (Pracownia JB72, rok wydania 2017) wykonano kwerendę archiwalną w archiwach amerykańskich i brytyjskich, odkrywając liczne zdjęcia lotnicze miasta. Przedstawiały one nie tylko obiekty militarne, takie jak fortyfikacje, koszary, zakłady wojskowe, ale też cywilną zabudowę miasta. Sprowadzone dużym kosztem fotografie wzbudziły duże zainteresowanie mieszkańców Grudziądza, a także miłośników historii i militariów z całej Polski. Postanowiliśmy więc wydać album z wybranymi fragmentami zdjęć lotniczych miasta i okolic, wraz z zaznaczeniem ważniejszych obiektów. Często przedstawiają one krajobraz już nieistniejący, zniszczony w trakcie działań wojennych, zatarty przez rozrastającą się tkankę miejską lub prace rolnicze. Stanowią tym samym cenny przyczynek do dalszych badań historii Grudziądza…

W opracowaniu przedstawiono również skrótowo dzieje lotnictwa w Grudziądzu, z położeniem nacisku na kompleks lotniska i zakładów remontowych samolotów, co pozwoli czytelnikom na lepszą interpretację zdjęć. Liczne fotografie z epoki (w większości dotychczas nie publikowane) na pewno zainteresują rzesze miłośników historii Grudziądza, a także polskiego i niemieckiego lotnictwa.

LOTNICZE rend 4A

SPIS TREŚCI

  • Historia grudziądzkiego lotniska i lotnictwa do końca pierwszej wojny światowej
  • Grudziądzkie szkoły wojskowe pilotów w okresie II Rzeczypospolitej
  • Grudziądzkie lotnisko w czasie drugiej wojny światowej
  • Historia obserwacji z powietrza
  • Sprzęt
  • Przeloty wywiadowcze aliantów 1944-1945
  • Wnioski alianckich służb wywiadowczych z przelotów lotniczych
  • Przeloty samolotów niemieckich 1939-1945
  • Literatura
  • English translations

ZAMÓWIENIA

Sprzedaż publikacji prowadzi: Informacja Turystyczna w Grudziądzu, Rynek 3-5, tel. +48 56 46 123 18, www.it.gdz.pl

* Premiera albumu odbędzie się 18 maja 2019 r. w czasie NOCY MUZEÓW w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
 Gmach Główny – sala koncertowa, godz. 19.00 (zamówienia internetowe będą realizowane od 20 maja).

Mecenasi wydawnictwa: